Кандидатстването по програмата в момента е затворено.

Формуляр за кандидатстване в програмата

В програмата за иновативни училища се кандидатства единствено чрез електронен формуляр:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

За попълването на електронния формуляр има ограничение на сесията от 30 мин.(считано от момента на отварянето). За да се улесни процесът по въвеждане на информация, може предварително да използвате РАБОТЕН ДОКУМЕНТ (чернова), който съдържа аналогично копие на въпросите от електронния формуляр. Работният документ може да бъде свален в .doc формат или да бъде попълван директно в google диск.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМАТА

За въпроси относно работата на формуляра: info@ischools.bg

За въпроси относно програмата за иновативни училища: i.mutsevski@mon.bg

 

2018 © Център за творческо обучение