Материали и информация за иновативните училища

(30 януари 2018 г.)Във връзка с предстоящ мониторинг на иновативните училища в Република България предоставя се на вниманието на директорите на иновативните училища, експерти от РУО и МОН, както и на външни експерти Образец на Карта за извършен мониторинг на училище, вписано в Списъка на иновативните училища. Картата се попълва от членовете на комисията по време на предстоящия мониторинг на място, в училище.

Програмата Иновативни училища вече има официално лого. 

Логото можете да свалите от тук:  https://goo.gl/PgRAqL  Файловете са налични в .jpg и adobe illustrator формати. 
Информация за използване на логото: https://goo.gl/qmx4BH

Важна информация до всички иновативни училища! Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.

Нужните документи за подаване на формуляр за разширяване на обхвата на иновацията са:

  • решение на педагогически съвет, съхранява се в училище
  • решение на обществен съвет, съхранява се в училище
  • да са налични в училището декларации за съгласие от родителите на учениците включени в новия обхват на иновацията. Ако учениците, които ще бъдат включени все още не са известни (предстоящ прием) – не се изискват декларации от родителите на този етап. 

Писмото на тази връзка: https://goo.gl/QqHQUt

2018 © Център за творческо обучение