Подаване на заявление от иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година (съгласно Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет) за кандидатстване относно разширяване обхвата на съществуваща иновация и/или подаване на проект за нова иновация 2018 г.

Електронен формуляр за разширяване на обхвата на иновация или подаване на нова иновация от училища включени в Списъка на иновативните училища за 2017/2018 г.

Електронният формуляр е достъпен на следната връзка: https://goo.gl/forms/3Uy7ZRyElbZFSuO42 

Документ във формат .doc за изготвяне на чернова на проекта е достъпен на следната връзка: https://goo.gl/mqhxgM

Решение на МС от 17.07.2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища: https://goo.gl/HcGzNb  

(30 януари 2018 г.)Уважаеми кандидати, в случай на възникнал технически проблем при подаването на електронния формуляр за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година моля да опишете проблема, да прикачите файла и да го изпратите на info@ischools.bg . Към момента електронния формуляр работи коректно и до момента не са докладвани никакви проблеми с него.

2018 © Център за творческо обучение