Add your custom tagline here.

Иновативни училища

Официална страница на програмата

Важна информация за училищата, които разширяват обхвата на своята иновация!

Уважаеми кандидати,

информираме Ви, че срокът за подаване на електронния формуляр на заявлението за кандидатстване за разширяване обхвата на съществуваща иновация и/или подаване на проект за нова иновация за учебната 2018/2019 година от иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година съгласно Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет, е 27 февруари 2018 г., включително.

Важна информация до всички иновативни училища! Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.

Нужните документи за подаване на формуляр за разширяване на обхвата на иновацията са:

  • решение на педагогически съвет, съхранява се в училището
  • решение на обществен съвет, съхранява се в училището
  • да са налични в училището декларации за съгласие от родителите на учениците включени в новия обхват на иновацията. Ако учениците, които ще бъдат включени все още не са известни (предстоящ прием) – не се изискват декларации от родителите на този етап.

Писмото на тази връзка: https://goo.gl/QqHQUt

2018 © Център за творческо обучение